65. federální kongres EUROPA-UNIE

Datum zahájení: 8. Října 2022
Datum ukončení: 9. Října 2022
Celodenní akce
pronájem: Augsburg
EUD