67. výroční valná hromada

mikrofon
Datum: 13. může 2023
Celodenní akce
pronájem: Kostnický koncil
FWV

Svobodní voliči Bádenska-Württemberska se sešli v Radě v Kostnici ke Dni svobodných voličů 2023.