70. obvodová sestava

mikrofon
Datum: 24. Listopadu 2023
Čas: 19:00
EUHN

Letošní okresní sněm volí okresní radu a delegáty zemského sněmu.