Více než 60 let EUROPA-UNION Heilbronn

5
(1)

Foto příspěvku: Meeting point team 2009

Již v roce 1946 byli v Heilbronnu aktivní i sebepřiznaní Evropané. Regionální skupina EUROPA-UNION, kterou uvedli do života spoluobčané města a okresu Heilbronn a od samého počátku propojená s hlásícími se Evropany z celé Evropy, se výrazně angažuje v politické diskusi a požaduje mimo jiné: ustavující shromáždění pro Evropu!

Aby byla v Heilbronnu po založení spolkové země Bádensko-Württembersko v roce 1952 a prvních neúspěchech v evropské politice přikládána větší důležitost evropské myšlence a také celostátně zachovány jednotné asociační struktury, 9. května 1953 pod patronací hl. tehdejší starosta Heilbronnu Paul Meyle bylo založeno okresní sdružení Heilbronn při EUROPA-UNION Německo. První starosta Heilbronnu se stal jejím prvním předsedou Dr. Karlem Nagelem. Také žena Wahlheilbronn Franziska Schmidtová byl od počátku jedním z heilbronských Evropanů, kteří se chopili věci integrace Německa do demokratické a federální Evropy. Desetiletí trvající závazek bývalého primátora Heilbronnu také zůstává nezapomenut dr Manfred Weinman, který na počátku 50. let organizoval informační a reklamní akce v Heilbronnu s cílem vytvořit „Spojené státy evropské“.

Od té doby EUROPA-UNION Heilbronn pracuje jako sdružení a nestranické sdružení, propojené s Evropany z více než 30 zemí a pod mezinárodní zastřešující organizací Evropského hnutí, ve společnosti směrem ke sjednocené Evropě v míru, svobodě a prosperitě. . Poskytováním informací o politickém, sociálním a kulturním vývoji v Evropě, prosazováním tolerance a mezinárodního porozumění mezi národy Evropy a podporou kontaktů s našimi evropskými sousedy chce EUROPA-UNION objasnit význam evropského integračního procesu. občané o potřebě osobního Závazky vůči nové Evropě jsou přesvědčivé. To je důvod, proč se EUROPA-UNION po desetiletí zavázala k integraci lidí z Heilbronnu s historií imigrace do heilbronské společnosti a jejích klubů a institucí. Měřítkem pro jednání je evropská myšlenka, která je založena na nevyvratitelných lidských právech, která platí stejně pro všechny lidi, a na myšlence Pierre Bertaux navazuje na skutečnost, že „Člověk není Evropanem od narození, ale stává se jím prostřednictvím vzdělání.“ Tento závazek k integraci spoluobčanů s migračním pozadím významně přispívá k tomu, že se EUROPA-UNION Heilbronn stala také vyhledávaným kontaktem pro nové občany a již dvacet čtyři let spolu se sdruženími migrantů organizuje každoroční akci známou mimo Heilbronn, „Treffpunkt Europa“, v srdci Heilbronnu. S více než dvaceti tisíci návštěvníky je „Treffpunkt Europa“ jednou z největších akcí svého druhu v Německu i mimo něj. Tato akce a další navazující akce ve městě a čtvrti Heilbronn, jako je „Family Festival na Gaffenbergu“, usnadňují zúčastněným klubům a jejich členům integraci do naší společnosti a také odstraňují předsudky mezi různými skupinami obyvatel.

Kromě pořádání kulturních a reklamních akcí EUROPA-UNION iniciuje, podporuje a realizuje vzdělávací a informační akce o Evropě a evropské myšlence. Posledních šedesát let je evropská soutěž nedílnou součástí škol ve městě a regionu a zhruba posledních pět let mohou školáci pravidelně poznávat město Štrasburk a Evropský parlament. základ.

Další výlety do destinací v okrese Heilbronn a destinací v našich sousedních evropských zemích, např. do partnerských měst Heilbronnu, zprostředkovávají účastníkům odlišnou historii, kultury a zvyky a pomáhají tak všem účastníkům lépe se poznat a porozumět jim a rozvíjet se. vzájemné porozumění rozmanitosti rozvíjí Evropu a její občany. Zcela oddaní demokratické myšlence je samozřejmé, že veškeré informační a vzdělávací akce slouží také k výměně názorů. To bude prohloubeno dalšími diskusními akcemi. K tomu jsou zváni i odborníci ze všech koutů Evropy a celého světa. Někteří členové EUROPA-UNION Heilbronn mají samozřejmě svou vlastní imigrační historii, protože evropská myšlenka je univerzální a umožnila v Heilbronnu, že téměř 180 členů sdružení nepochází pouze z města a okresu Heilbonn a Evropská unie, ale také ze Spojených států amerických, Afriky nebo Indie volně následovat Bertauxmotto: „Vzděláváním se stanete Evropany.“ Členové sdružení se již desítky let pravidelně scházejí v určitých barech ve městě Heilbronn na nejrůznějších akcích, jako jsou přednášky, diskusní večery, evropská setkání. a degustace evropských vín. Klubovny různých členských sdružení jsou také často využívány jako místa setkání a oslav. Není však pochyb o tom, že každoroční „Treffpunkt Europa“ na Kiliansplatz v Heilbronnu u příležitosti Evropského týdne hraje roli, která dalece přesahuje členy EUROPA-UNION Heilbronn. Mnoho lidí z Heilbronnu a někteří hosté, kteří přijeli speciálně na tuto událost, učinili z „Evropského místa setkání“ nedílnou součást svého roku – znovu a znovu zažívají, že Evropa může být i zábavná a především, že rozmanitost může mít více výhody než nevýhody.

Nezapomenutelné jsou „Evropské plesy“, které byly vrcholem společenského života Heilbronnu v XNUMX., XNUMX. a XNUMX. letech XNUMX. století, inaugurace Europaplatz a předání evropské vlajky Heilbronnu v XNUMX. letech XNUMX. století. Během všech těchto desetiletí se evropští federalisté z města a okresu Heilbronn vždy hlásili k evropské myšlence. Za své dobrovolné nasazení někteří z nich obdrželi záslužný řád Spolkové republiky Německo nebo čestný odznak od EUROPA-UNION Německo a následující naši členové byli jmenováni čestnými členy okresního sdružení Heilbronn: Franziska Schmidtová, dr Karlem Nagelem, Herbert Klem, dr Walter Dorr, dr Manfred Weinman a Heinrich Kummerle Senior. A přestože EUROPA-UNION Heilbronn letos slaví XNUMX. výročí jako okresní sdružení EUROPA-UNION Německo, její členové se neunaví a budou pokračovat v kampani za federální Evropu ve prospěch lepšího světa.

Rádi bychom využili této příležitosti a poděkovali všem 180 členům za jejich stálou dobrovolnou angažovanost, jejich oddanost společné Evropě a našemu okresnímu sdružení Heilbronn. Bez jejich podpory by se mnohá akce těžko uskutečnila!


redakční náznak: V původní verzi jsem to měl špatně Robert Schuman citát připsaný, ale který tím Pierre Bertaux (Lidská mutace 1963:166, "Člověk není Evropanem od narození, stává se jím díky vzdělání.")


„V zásadě [naši politici] vědí, že by se měli zaměřit na evropské cíle, které jsou více a odlišné od součtu různých národních cílů. Uvědomují si, že k jejich dosažení je zapotřebí, aby evropské instituce zajistily konsensus názorů, formulovaly politiky, činily závazná rozhodnutí a účinně je prováděly. Ale co nejdéle oddalují vytváření takových politických institucí, a když jsou nuceni jednat, vytvářejí je v co možná nejskromnější a omezené formě; existuje tendence odebírat jednou rukou to, co je dáno druhou.“

Altiero Spinelli, Evropské dobrodružství (1972: 13)

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 1

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 5 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: