Zástupci lidu

5
(1)

Bundestag | © Clareich na Pixabay

Zástupce lidu je člověk, který se informuje o aktuálních problémech a zejména o budoucích výzvách pro ostatní lidi, hledá vhodná a schůdná řešení a pomáhá zajistit, aby byla přijímána a realizována ta nejlepší možná rozhodnutí.

Zástupce lidu najdeme i v diktaturách či jiných totalitních sociálních modelech; Ti však většinou nejsou voleni podle demokratických pravidel a ani nerozhodují, ale jsou osamocenými klaquery za opatření příslušných vládců.

V zastupitelských demokraciích, kde si ne každý občan musí o všem sám odhlasovat, ale může přenechat informace, rozhodování a zdůvodňování nutné pro každou společnost jiným spoluobčanům, má smysl mít alespoň velmi zkušené, ale v každém případě co nejinteligentnější a co možná nejinteligentněji vybírá ctihodné spoluobčany jako zástupce vůle občanů.

Vzhledem k tomu, že jediným kritériem pro zástupce lidu je volba, ať už přímo, nebo ze seznamu, někdy jen „posun nahoru“, nesou strany a volební skupiny velkou odpovědnost při výběru vhodných kandidátů.

Jako občan by měl mít možnost tvrdit, že ti, kdo jsou odpovědní za nominaci kandidátů, staví alespoň z poloviny vhodné kandidáty, zejména proto, že se dnes jedná o nejlépe výdělečné posty a již nejde o státní službu pro čestné spoluobčany.

Co rozhodně není možné, je, aby se na seznamech objevovali podvodníci, podvodníci, kriminálníci nebo zcela nevyškolení straníci, kterým navíc chybí jakékoliv (životní) zkušenosti, protože jsou jen slušní v životopisech dle vlastního výběru a schopní lidé .

Navíc svou práci nikdy nezvládnou udělat napůl, jak je popsáno výše, což v konečném důsledku znamená, že pokud se sami nezkorumpují, slouží pouze jako claquery pro vládní rozhodnutí a pohřbívají tak jakoukoli demokracii.

Vzhledem k tomu, že mnoho spoluobčanů se tím musí řídit stále častěji a potřebná rozhodnutí jsou přijímána příliš pozdě, pokud vůbec, není divu, že se stále více spoluobčanů vzdává svého volebního práva, dokonce se zalíbí v totalitní režimy, nebo hledají spásu z hledání postranních myslitelů.

Každá demokracie umírá zevnitř a toho jsme právě teď velmi dobře svědky.

"Loď demokracie, která přestála všechny bouře, se může potopit kvůli vzpouře těch na palubě."

Grover Cleveland (15. února 1894)

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 1

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 2 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: