Hlasování!

Hlavní fotografie: Vlajka a státní znak Heilbronnu

Am Neděle 26. května 2019 najít v Heilbronnu Volby do Evropského parlamentu a do městské rady Heilbronnu místo.

Jako německý občan nebo občan Unie žijící v Heilbronnu můžete volit v obou volbách.

Jako občan členského státu EU (= občan Unie) máte právo volit, pokud žijete v Německu nebo tam jinak obvykle pobýváte. V den voleb navíc musíte splnit stejné požadavky jako Němci.

Poznámka: Každý volič může hlasovat pouze jednou, a musí se tedy rozhodnout, zda odevzdá svůj hlas v zemi svého původu (imigranti) nebo v novém domově (emigranti) nebo zde v Heilbronnu.

Prosím hlasujte!

Protože sám kandiduji do zastupitelstva města Heilbronn na listině číslo 11 Svobodných voličů (FWV HN), rád bych vás požádal o tři z vašich 40 hlasů.

předpokladem pro hlasování jsi to ty

  • minimálně v den voleb 18 let (volby do Evropského parlamentu) nebo alespoň 16 let (městská rada Heilbronn) jsou staré,
  • nejsou vyloučeni z hlasování a
  • po dobu alespoň tří měsíců 
  • mít byt v Heilbronnu nebo tam jinak obvykle bydlí.

Zápis do seznamu voličů

Pokud jste již volili v Heilbronnu nebo jste obdrželi volební oznámení, jste rovněž uvedeni v seznamu voličů.

Pokud jste v Heilbronnu noví nebo jste nikdy neobdrželi oznámení o volbách, doporučuji nahlédnout do seznamu voličů.

Volební seznam si můžete stáhnout z 6. na 10. může 2019 v otevírací době městské správy Heilbronn.

Pokud jste nebyli zařazeni do seznamu voličů, můžete se do těchto pěti dnů odvolat. Námitku můžete podat písemně nebo osobně (do evidence). K námitce musíte přiložit důkaz, že seznam voličů je zjevně nesprávný.

Vedení města Heilbronn poté zkontroluje požadavky na vaši způsobilost volit. Pokud se dostavíte osobně, budete v případě úspěšné kontroly předpokladů ihned zařazeni do seznamu voličů.

Rozhodnutí o odvolání obdržíte nejpozději do 16. května 2019.

Nebezpečí: Pokud máte právo volit, ale neobdrželi jste oznámení o hlasování do 3. května 2019, kontaktujte prosím neprodleně městskou správu Heilbronn. 


„Proč by neměla existovat trpělivá důvěra v konečnou spravedlnost lidu? Existuje na světě nějaká lepší nebo stejná naděje?"

Abraham Lincoln, první inaugurační projev (4. března 1861)