Citovat

Foto příspěvku: Blitz | © Obrázek od PIRO na Pixabay

Musím se přiznat, že já Theodor Adorno prostě uchvátí. Kdyby to nebyl skutečný život, byla bych jeho já Minima Moralia nepouštěj v brzké době.

„Hodnota myšlenky se měří její vzdáleností od kontinuity známého. Objektivně klesá, jak se tato vzdálenost zmenšuje; čím více se přibližuje danému standardu, tím více se jeho protikladná funkce zmenšuje a pouze v tom, v otevřeném vztahu k jeho opaku, a nikoli v jeho izolované existenci, je jeho tvrzení založeno.

...

Pozná se spíše v síti předsudků, pohledů, inervací, sebekorekcí, očekávání a přehánění, zkrátka v hutné, dobře podložené zkušenosti, která není v žádném případě průhledná.“

THEODOR W. ADORNO, MINIMA MORALIA (14. VYDÁNÍ 2022 [1951]: 90)

Dnes už není co dodat.