Evropský dopis je zpět!

5
(2)

Foto příspěvku: ukázkový obrázek

Se zahájením konference o budoucnosti Evropy bylo zveřejněno Evropský dopis obnoveno. Od této chvíle se ale evropský dopis již nebude tisknout, ale zveřejňovat online.

Již léta jsem čtenářem Europäische Brief a nyní jsem rád, že je opět k dispozici a je nyní k dispozici všem. Zde máte přístup na webovou stránku a archiv za roky od roku 1997. Nejaktuálnější je však archiv v italštině. [Přímý přístup k archivu již není k dispozici].

Evropský dopis vychází v pěti jazycích pod záštitou Evropské nadace Luciano Bolis a je iniciativou na podporu kampaně Unie evropských federalistů „Naše federální Evropa: suverénní a demokratická“.

cíl Evropský dopis, který byl dosud zasílán především evropským politikům a národním politikům v členských státech, má přispět k aktuální debatě o budoucnosti Evropy v přesvědčení, že příštích několik let bude klíčových pro obnovu EU a její sladění s politické s institucionálními nástroji potřebnými ke splnění očekávání občanů a prosazení jejich ambiciózního politického programu.

Tento evropský dopis z března 2021, zveřejněný také zde v tomto článku, vyzývá k Konference o budoucnosti Evropské unie zveřejněné UEF a Spinelli Group (Evropský parlament) u příležitosti podpisu společné deklarace tří evropských institucí dne 10. března 2021, aby spojily síly odhodlané vybudovat federální, suverénní a bojovat za demokratickou Evropu.

Myslím, že je dobré upozornit na tuto společnou kampaň a myšlenku jara jako podzimu, která se pomalu chýlí ke konci. V Itálii se tato výzva poprvé objevila v online magazínu Zprávy EU, ve Francii at La Croix, ve Španělsku v El Mundo. Bohužel již nemohu určit, zda a ve kterých německých novinách se tato výzva objevila.

Mnoho občanů Unie netrpělivě očekávalo začátek konference o budoucnosti Evropy na jaře a od té doby – bohužel většina obyvatel si toho téměř nevšimla – se několik občanů zapojilo do nabízených formátů a s nasazením přispělo a nápady.

Konference o budoucnosti bude znovu zmíněna také na letošním spolkovém kongresu EUROPA-UNION Německo příští víkend. Bohužel, tato konference, jako všechno ostatní, je co Ursula von der Leyens velkou slávou, pak pohřbena bez písní a písní - důvod, proč je vždy šťastně na trůn.

Cíl „evropské“ profesní politiky je stejný jako v roce 1948, totiž nabídnout nám evropským federalistům znovu a znovu „mluvící krám“, kde můžeme v hloubkových diskusích zchladit nadšení pro lepší svět. Mezitím naši lidoví zástupci tiše a tajně pracují na obnově národních států a radují se z každé příležitosti, kdy se zavírají hranice a staví zdi.

A všichni nadále sníme o tom, že se vše obrátí k lepšímu velká změna, který – a to je náš jediný předpoklad – nesmí změnit vůbec nic!

Takže velcí "hlásatelé" - ať už v Evropě nebo v církvi - s námi budou i nadále vychováváni, protože všichni víme, že nezmění absolutně nic.

A všichni, kdo varují, že "zavři oči a měj oči otevřené", negace vědeckých poznatků nebo dokonce negace reality nejsou schůdná řešení, jsou umlčováni, nebo se z těchto "snílků, bláznů a fantastů" vysmívá.

Evropský dopis č. 73 | březen 2021
Naše federální Evropa: suverénní a demokratická

Aby komunity nesklouzly do nevratného úpadku, musí být ve zlomových okamžicích dějin schopné přizpůsobit své instituce tak, aby je připravily na novou realitu. Po skončení studené války učinila Evropská unie první, rozhodující krok k přizpůsobení svých institucí vytvořením měnové unie; nedokázala se však dohodnout na skutečné fiskální a sociální politice pro euro. Později, s Lisabonskou smlouvou, posílila legislativní roli Evropského parlamentu, ale opět nedokázala vytvořit silnou ekonomickou a politickou unii, která by dokončila euro.

V důsledku toho nebyla EU schopna účinně reagovat na první velké výzvy a krize 21. století: finanční krach v roce 2008, migrační toky v letech 2015/2016, vzestup národního populismu a referendum o brexitu v roce 2016, rok XNUMX. selhání také vedlo k posílení pravomocí národních vlád – o čemž svědčí nyní přílišná koncentrace moci v rámci Evropské rady, jejíž činnost je blokována odporujícími se národními vety – a chronická neschopnost EU přijmout společnou zahraniční politiku, která by byla schopna prosazovat evropské společné strategické zájmy.

Ale teď se tón změnil. Tváří v tvář bezprecedentní krizi veřejného zdraví a odpovídajícímu kolapsu svých ekonomik Evropa reagovala jednotně a odhodlaně, dokonce ukázala cestu vpřed k evropské integraci: položila základy pro „Evropu zdraví“, počínaje bezprecedentním společným očkováním strategie a stimulační plán, které budou financovány prostřednictvím společných dluhopisů a splaceny výnosy z nových daní EU uvalených na digitální a finanční giganty a znečišťující průmyslová odvětví. Tento federální plán představuje významný krok k vytvoření finanční a fiskální unie schopné prosadit evropskou suverenitu doma i v zahraničí a jako takový se musí stát trvalým.

Nyní, jako evropští občané, netrpělivě očekáváme začátek Konference o budoucnosti Evropy, akce, jejímž cílem je shromáždit občany, představitele občanské společnosti, nevládní organizace, odbory a zástupce národních a evropských institucí, aby diskutovali a rozhodovali o tom, jak naše instituce lze upravit k dokončení výstavby naší federální Evropy. A jejich úsilí musí být vedeno jasným uznáním, že zásadní rozhodnutí o společných půjčkách a zdanění nemohou zůstat donekonečna pouze v rukou národních vlád, ale musí být přijímána účinným, transparentním a demokratickým způsobem.

Proto dnes potřebujeme a chceme silnou, legitimní a přiměřeně financovanou politickou unii, která se dokáže vypořádat s velkými nadnárodními výzvami naší doby a je rozhodná v celé řadě oblastí politiky – od změny klimatu, rostoucích sociálních nerovností, zdraví a migrace až po zahraničněpolitické a obranné akty. Dále požadujeme silnější celoevropskou demokracii – skutečné evropské politické strany a hnutí a řádné kampaně pro evropské volby, založené na vytvoření celoevropského volebního obvodu a nadnárodních volebních listin vedených kandidáty na předsedu Evropské komise .

Usilujeme o Unii, která je zároveň společenstvím osudů a hodnot a vzorem pro nový svět, který se nyní formuje – příklad toho, jak mohou země žít společně v míru, budovat přeshraniční a sociální solidaritu a chránit lidská práva, právní stát a základní svobody .
Pevně ​​věříme, že naše budoucnost leží v demokratické a suverénní Evropě. A čas na jeho vybudování je teď: je to teď nebo nikdy. Nenechme si ujít tuto příležitost.

první signatář

Sandro Gozi, prezident Unie evropských federalistů (UEF) a poslanec Evropského parlamentu (Renew Europe)
Brando Benifei, předseda skupiny Spinelli a poslanec Evropského parlamentu (Socialisté a demokraté, S&D)
Esteban González Pons, místopředseda poslaneckého klubu Evropské lidové strany (EPP) v Evropském parlamentu a poslanec Evropského parlamentu
Danuta Hübner, bývalá členka Evropské komise, mluvčí EPP ve Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu a poslankyně Evropského parlamentu
Domenec Ruiz Devesa, místopředseda UEF a mluvčí S&D ve Výboru pro ústavní záležitosti v Evropském parlamentu a poslanec Evropského parlamentu
Pascal Durand, mluvčí skupiny Renew Europe ve Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu a poslanec Evropského parlamentu
Daniel Freund, člen Evropského parlamentu (Zelení/EFA) a zástupce ve výkonné radě Konference o budoucnosti Evropy
Damian Boeselager, mluvčí Zelených/EFA ve Výboru pro ústavní záležitosti v Evropském parlamentu a poslanec Evropského parlamentu
Dimitrios Papadimoulis, místopředseda Evropského parlamentu a poslanec Evropského parlamentu (GUE/NGL) Europeo (GUE/NGL)
Fabio Massimo Castaldo, místopředseda Evropského parlamentu, Movimento 5 hvězdiček


Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 2

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 21 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: