EUROPA-UNION Heilbronn – evropské občanské hnutí

5
(1)

Hlavní fotografie: Informační stánek v roce 2014

Hned po druhé světové válce se evropští federalisté z celého světa opět sešli a začali realizovat své myšlenky, které 21. září 1946 ve Švýcarsku výstižně shrnuli do 12 tezí (Hertensteinerův program), ve prospěch všech evropských občanů . Evropští federalisté byli také okamžitě nalezeni v Heilbronnu a začali pracovat na společném míru v Evropě ve 1940. letech minulého století.

Okresní skupina Heilbronner EUROPA-UNION Německo byla jedním z prvních politických sdružení v budoucím Bádensku-Württembersku. Po úspěšném sjednocení tří zemí do našeho současného Bádenska-Württemberska byla v sobotu 9. května 1953 Heilbronn EUROPA-UNION znovu založena jako Heilbronn okresní sdružení EUROPA-UNION Německo. Od té doby my „evropští federalisté“ dobrovolně pracujeme pro naši společnou Evropu pod mezinárodní zastřešující organizací Evropského hnutí a Světové federální asociace, a tak pracujeme ve společnosti směrem ke sjednocené, demokratické a federální Evropě v míru, svobodě a prosperitě. .

Jsme hrdí na to, že Evropská unie se nyní stala samozřejmostí pro všechny občany EU a že mnozí z nás nezná směnu peněz ani hraniční kontroly.

Litujeme však také toho, že v naší Evropě dochází k hospodářským a politickým krizím způsobeným národními chybami a nedostatkem vůle ke změnám, které ohrožují samotnou existenci Evropské unie. Dnes je více než kdy jindy důležité postavit se za naši Evropu a podporovat ji. Musíme bránit cíle a úspěchy, kterých jsme již dosáhli, a pokračovat v postupu jako sjednocený Evropan, pokud možno až do Spojených států evropských.

Za tímto účelem se v Heilbronnu snažíme objasnit význam evropského integračního procesu poskytováním informací o politickém, sociálním a kulturním vývoji, podporou tolerance a mezinárodního porozumění a podporou kontaktů s našimi sousedy a přesvědčit všechny občany o potřebě osobní oddanost naší Evropě.

Za tímto účelem se evropským tématům věnujeme na přednáškových akcích, diskusních fórech, kongresech, asociačních a odborných seminářích a na shromážděních a pouličních kampaních informujeme veřejnost o tom, jak by to s Evropskou unií mělo a musí pokračovat; Hertensteinský program je i nadále naším hlavním principem.

výroční "Místo setkání Evropa“ na Kiliansplatz v Heilbronnu a každoroční udílení cen evropské soutěže jsou vedle výjezdů do evropských institucí pořádaných několikrát ročně našimi figurkami, s nimiž chceme evropskou myšlenku pevně ukotvit mezi občany a také v školy města a okresu Heilbronn.

Především bychom chtěli získat nové příznivce mezi učiteli a studenty, abychom mohli naše mladé lidi seznámit s Evropou již v rané fázi.

Pro naše členy nabízíme další výlety a akce v rámci Evropy, pomocí kterých chceme podpořit vzájemné poznávání a dále posílit porozumění jiným kulturám. Naše partnerské výlety do měst, výlety „do blaha“ nebo naše „rodinné oslavy“ na Gaffenbergu jsou nyní nedílnou součástí ročních plánů našich členů.

Rádi také zveme zájemce z Evropy na naše pravidelné evropské kulaté stoly, neformální platformu pro výměnu informací a nápadů, která je doplněna doplňkovými diskusními večery pro členy, v nichž diskutujeme o evropských tématech a připravujeme související návrhy, které se pak dále v rámci spolku na schůzích a sjezdech projednávají a rozhodují. S těmito usneseními pak vstupujeme do diskusí s politiky, politickými činiteli a státními úředníky na všech úrovních, abychom dále realizovali a realizovali naše představy o společné Evropě.

Přestože jsme toho v posledních desetiletích dosáhli hodně a většina z toho se dnes stala samozřejmostí pro všechny občany Unie, neusínáme na vavřínech, ale znovu a intenzivněji se zapojujeme do politické debaty . Chceme reformovat stávající evropské instituce, zlepšit uznávané smluvní chyby a byrokratické nedostatky, pokračovat v aktualizaci Lisabonské smlouvy a nakonec dosáhnout evropské ústavy.

Chceme Evropu občanů! Chceme „Spojené státy evropské“ jako silného partnera pro ostatní národy a aliance našeho světa! Chceme mír, lidská práva, demokracii, federalismus, solidaritu a subsidiaritu pro každého na zemi! V duchu Hertensteinerova programu chceme přispět k rozvoji a světové federaci národů!


"Nemůžete dosáhnout žádného pohybu většího než pět lidí, aniž byste zahrnuli alespoň jednoho zasraného idiota."

Kim Stanley Robinson, Zelený Mars (1995: 315)
vaše zpráva pro mě

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 1

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 1 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: