EUROPA-UNION Heilbronn – evropské občanské hnutí

Hlavní fotografie: Informační stánek v roce 2014

Bezprostředně po druhé světové válce se evropští federalisté z celého světa opět sešli a začali realizovat své myšlenky, které 21. září 1946 ve Švýcarsku výstižně shrnuli do 12 tezí (Hertensteinerův program), ve prospěch všech evropských občanů. . Evropští federalisté byli také okamžitě nalezeni v Heilbronnu a ve 40. letech začali pracovat na společném míru v Evropě. Okresní skupina Heilbronner EUROPA-UNION Německo byla jedním z prvních politických sdružení v budoucím Bádensku-Württembersku. Po úspěšném sjednocení tří zemí do dnešního Bádenska-Württemberska byl v sobotu 9. května 1953 Heilbronn EUROPA-UNION znovu založen jako Heilbronnský okresní svaz EUROPA-UNION Německo. Od té doby my „evropští federalisté“ dobrovolně pracujeme pro naši společnou Evropu pod mezinárodní zastřešující organizací Evropského hnutí a Světové federální asociace a pracujeme tak ve společnosti směrem k jednotné, demokratické a federální Evropě v míru, svobodě a prosperitě. .

Jsme hrdí na to, že Evropská unie se nyní stala samozřejmostí pro všechny občany EU a že mnozí z nás nezná směnu peněz ani hraniční kontroly.

Litujeme však také toho, že v naší Evropě dochází k hospodářským a politickým krizím způsobeným národními chybami a nedostatkem vůle ke změnám, které ohrožují samotnou existenci Evropské unie. Dnes je více než kdy jindy důležité postavit se za naši Evropu a podporovat ji. Musíme bránit cíle a úspěchy, kterých jsme již dosáhli, a pokračovat v postupu jako sjednocený Evropan, pokud možno až do Spojených států evropských.

Za tímto účelem se v Heilbronnu snažíme objasnit význam evropského integračního procesu poskytováním informací o politickém, sociálním a kulturním vývoji, podporou tolerance a mezinárodního porozumění a podporou kontaktů s našimi sousedy a přesvědčit všechny občany o potřebě osobní oddanost naší Evropě.

Za tímto účelem se evropským tématům věnujeme na přednáškových akcích, diskusních fórech, kongresech, asociačních a odborných seminářích a na shromážděních a pouličních kampaních informujeme veřejnost o tom, jak by to s Evropskou unií mělo a musí pokračovat; Hertensteinský program je i nadále naším hlavním principem.

výroční "Místo setkání Evropa“ na náměstí Kiliansplatz v Heilbronnu a každoroční udílení cen evropské soutěže jsou vedle výjezdů do evropských institucí pořádaných několikrát ročně našimi vlajkovými loděmi, jimiž chceme evropskou myšlenku pevně ukotvit mezi občany a také v školy města a okresu Heilbronn.

Především bychom chtěli získat nové příznivce mezi učiteli a studenty, abychom mohli naše mladé lidi seznámit s Evropou již v rané fázi.

Pro naše členy nabízíme další výlety a akce v rámci Evropy, kterými chceme podpořit vzájemné poznávání a dále upevnit porozumění jiným kulturám. Naše partnerské výlety do měst, výlety „do blaha“ nebo naše „rodinné oslavy“ na Gaffenbergu jsou nyní nedílnou součástí ročních plánů našich členů.

Rádi také zveme zájemce z Evropy na naše pravidelné evropské kulaté stoly, neformální platformu pro výměnu informací a nápadů, která je doplněna doplňkovými diskusními večery pro členy, v nichž diskutujeme o evropských tématech a připravujeme související návrhy, které se pak dále v rámci spolku na schůzích a sjezdech projednávají a rozhodují. S těmito usneseními pak vstupujeme do diskusí s politiky, politickými činiteli a státními úředníky na všech úrovních, abychom dále realizovali a realizovali naše představy o společné Evropě.

Přestože jsme toho za posledních několik desetiletí dokázali již mnoho a většina z toho se dnes stala samozřejmostí pro všechny občany Unie, neusínáme na vavřínech, ale znovu a intenzivněji se zapojujeme do politické diskuse . Chceme reformovat stávající evropské instituce, zlepšit uznávané smluvní chyby a byrokratické nedostatky, pokračovat v aktualizaci Lisabonské smlouvy a konečně dosáhnout evropské ústavy. Chceme Evropu občanů! Chceme „Spojené státy evropské“ jako silného partnera pro ostatní národy a aliance našeho světa! Chceme mír, lidská práva, demokracii, federalismus, solidaritu a subsidiaritu pro všechny lidi na zemi! V duchu programu Hertensteiner chceme přispět k rozvoji a světové federaci národů!


"Nemůžete dosáhnout žádného pohybu většího než pět lidí, aniž byste zahrnuli alespoň jednoho zasraného idiota."

Kim Stanley Robinson, Zelený Mars (1995: 315)