Den Evropy 2009

5
(2)

Hlavní foto: Evropský parlament ve Štrasburku | © Erich Westendarp na Pixabay 

Zde ve městě a okrese Heilbronn spolu po desetiletí v míru žijí občané více než 120 národností. Od roku 1989 a nyní již po 21. my, zapřisáhlí Evropané, slavíme náš „European Meeting Point“ na Kiliansplatz v Heilbronnu. Chceme tím ukázat našim bližním, že soužití je nejen lepší, ale i hezčí, zajímavější a atraktivnější než apatické soužití. Chceme v lidech zbavit strach z neznámého, probudit porozumění pro jiné kultury a zvyky a získat všechny spoluobčany, aby s námi spolupracovali na budování společné Evropy založené na jejich hodnotách a idejích.

EUROPA-UNION Heilbronn také mimo jiné inzeruje informační stánky a akce pro naši krásnou Evropu, organizuje zájezdy do evropských institucí a do partnerských měst a obcí města a okresu Heilbronn. Kromě toho nabízíme na našich nových webových stránkách okresního sdružení na adrese www.kvheilbronn.eu Další informace a základní informace o Evropě a Evropské unii. Zde si také můžete vyměňovat informace s námi a mezi sebou na fórech nebo jednoduše vyjádřit svůj osobní názor na naši Evropu. Těšíme se na Vaši návštěvu a Vaši aktivní účast. Na našich webových stránkách samozřejmě najdete také obrázky z našich akcí a všechny brožury a letáky, které byly k dnešnímu dni zveřejněny.

Podpořte prosím naše úsilí o další rozšiřování Evropy v míru, svobodě a prosperitě a pomozte utvářet naši společnou budoucnost a budoucnost našich dětí ve prospěch všech a přispějte k tomu, aby se Lisabonská smlouva stala dalším stavebním kamenem našeho evropského domova.

Před třiceti lety se ve dnech 7. a 10. června 1979 konaly první přímé volby do Evropského parlamentu. Touto přímou volbou do Evropského parlamentu dosáhl jedinečný příběh úspěchu svého předběžného vyvrcholení. Po nesčetných válkách v minulých staletích a přetrvávající nejistotě bylo nejen dosaženo míru a prosperity v západní Evropě, ale postižené národní státy byly nyní také připraveny předat své vlastní odpovědnosti demokraticky legitimovanému evropskému zastupitelskému orgánu.

Od roku 1979 Evropský parlament postupně rozšiřoval své pravomoci. Evropský parlament dnes spolu s Radou Evropské unie (Rada ministrů EU) přijímá zákony, které jsou platné ve všech členských státech EU a ovlivňují náš každodenní život.

Do našeho společného parlamentu budou letos volit své zástupce občané z nynějších 27 zemí Evropské unie s téměř 500 miliony obyvatel. Zde v okrese Heilbronn jsou všichni občané, ať už s německým nebo jiným občanstvím EU, vyzváni, aby zvolili své zástupce do Evropského parlamentu. Kromě toho volíme své zástupce do příslušných zastupitelstev obcí; i zde mají všichni občané EU s primárním bydlištěm právo volit a být voleni.

Využijte svou šanci, uplatněte své právo volit a pomozte nám všem nadále utvářet Evropu. Váš hlas se počítá, ať už v Evropském parlamentu, Bundestagu nebo ve vaší místní radě. Existuje mnoho stran a kandidátů na výběr, podpořte svůj „směr“ nebo kandidáta, kterému důvěřujete; a pokud by nastala situace, že nemůžete s čistým svědomím volit nikoho, dejte to také najevo tím, že svůj hlas zneplatníte.

Kromě velké politiky, ať už v Bruselu nebo v příslušném zastupitelstvu, se mezi námi léta jako samozřejmost odehrává i Evropa. Obyvatelé Heilbronnu studují, pracují nebo žijí po celé Evropě, místní asociace migrantů se zapojují vedle dlouhodobě zavedených sdružení na městských festivalech a dalších akcích a obyvatelé, kteří se sem přistěhovali, se zapojují do svého města nebo komunity.

Heilbronnské okresní sdružení EUROPA-UNION Německo se hlásí k evropské myšlence od roku 1953 a od té doby podporuje Evropu sjednocenou v rozmanitosti. Oddaní Evropané, organizovaní napříč Evropou, využívají příležitosti, aby se dozvěděli více o Evropě, jejích zemích, lidech, zvycích a zvycích.

Setkáním Evropa chceme inspirovat naše spoluobčany pro společnou Evropu a přiblížit je Evropě. Toto pořádáme již po dvacáté společně s městem Heilbronn, evropsky orientovanými sdruženími a partnerskými městy na Kiliansplatz v Heilbronnu. Letos bychom chtěli všem Heilbronnerům a jejich hostům ukázat, že se dá žít a slavit spolu klidně a ku prospěchu všech.

My, zarytí Evropané, vyzýváme naše školy a jejich učitele, zejména ve volebním roce 2009, aby více využívali nadcházejících voleb a s nimi spojených informačních akcí a nechali naše mladé lidi, aby se více zabývali evropskými problémy – Evropa je již naší současností a především budoucnost našich dětí.

Svou podporu nabízí okresní sdružení Heilbronn. Kromě každoroční evropské soutěže v zimních měsících také rádi pomůžeme se školními informačními akcemi, vezmeme školní hodiny do Evropského parlamentu nebo umožníme účast v naší nadstranické mládežnické organizaci.

V konečném důsledku je však na každém z nás, zda a jak se začleníme a zapojíme do naší společnosti. Je na každém jedinci, zda se spokojí s televizí, počítačovými hrami a tím i virtuálním světem, nebo zda začne žít. Pamatujte prosím: je to váš svět, vaše Evropa, vaše vlast a váš život a každý hlas se počítá!

evropský federalista

„Vyrůstal jsem s myšlenkou, že demokracie není něco, v co věříte, nebo místo, kde pověsíte klobouk, ale je to něco, co děláte. Vy se účastníte. Pokud to přestanete dělat, demokracie se rozpadne a rozpadne.“

Abbie Hoffman, Abbie Hoffman: Americký rebel (1993: 296)

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 2

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 3 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: