Můj první členský dopis

Dámy a pánové, vážení členové EUROPA-UNIE,

po 17 letech Mr Prof. Dr. Walter Dorr za přítomnosti našeho státního předsedy pana europoslance Rainer Wieland, rezignoval 10. června 2005 na okresní předsednictvo EUROPA-UNION Heilbronn z důvodu věku. Valná hromada okresního sdružení mě pak zvolila jejich novým předsedou a p dr Walter Dorr na návrh p dr Manfred Weinman aklamací zvolen čestným prezidentem.

Tímto dopisem bych rád využil příležitosti a krátce se vám představil. Narodil jsem se v Heilbronnu 30.10.1962. října 1983 a až do ukončení střední školy v roce 80 jsem se aktivně účastnil společenského života města, čtvrti i města. Vzhledem k tomu, že moje volba povolání, jako důstojník v naší vlasti, mě zavazovala nejen v několika spolkových zemích, ale také ve Francii, Bosně a Hercegovině a Polsku, nebylo již možné, abych se stal dobrovolníkem ve svém rodném městě, jak bych chtěl. by si přál. Přesto jsem se od konce 02.05.1992. let mohl aktivně účastnit klubového života heilbronnského okresního sdružení EUROPA-UNION. Tím spíš, že jsem se XNUMX. května XNUMX na meeting point Europe setkal se svou ženou a zamiloval se do ní. Nyní jsem hrdým otcem dvou synů, kteří vyrůstají jako Evropané v pravém slova smyslu, aniž by však ztratili své kořeny v Heilbronnu.

Za druhé, chci poděkovat. Od členů okresního sdružení za dlouholetou dobrou spolupráci a důvěru, kterou do mě vkládají. Našemu čestnému předsedovi p dr Walter Dorr, za vynikající práci, kterou odvedl jako můj předchůdce; je mým vzorem a závazkem zároveň. Od našich zahraničních spolků za jejich práci a přínos pro společenský a kulturní život města a okresu. A v neposlední řadě patří poděkování městu Heilbronn a jeho představitelům za jejich prozíravost a podporu, kterou EUROPA-UNION a tím i našim zahraničním spoluobčanům v průběhu let vyjadřují.

Za třetí, jsem rád, že mohu srdečně přivítat tyto nové členy: paní státní tajemnici Johanna Lichy, Žena Marion Kuemmerleová a žena Ursula Schafferová.

Za čtvrté, dovolte mi několik myšlenek o Evropě. Evropa je mezi námi! Není to jen geopolitický imperativ nebo technologická a ekonomická nutnost, ale především společenská a kulturní povinnost. Nemůžeme před Evropou zavírat oči nebo jako demokraté jednoduše odhlasovat, že Evropa odejde z úřadu; ne, Evropa je pro nás povinností i výzvou. Musíme žít a utvářet Evropu, dlužíme to sobě, našim spoluobčanům a především budoucím generacím. Dům Evropy nesmí být zničen; musí být neustále udržován nebo udržován a v určitém okamžiku možná renovován nebo rozšířen. Vyjádřit to, diskutovat o tom, učinit to srozumitelným a hmatatelným pro naše spolubydlící je úkolem EUROPA-UNIE – dnes více než kdy předtím!

Za páté, je mým záměrem během mého funkčního období pokračovat v dobré práci, kterou okresní sdružení Heilbronn v průběhu let vykonalo. Evropa pro nás musí být příliš důležitá na to, abychom ji nechali na jiných! Na jedné straně chceme být i nadále styčným bodem pro naše zahraniční spoluobčany v Heilbronnu a na druhé straně chceme udělat Evropu pro naše německé spoluobčany trochu srozumitelnější, zbavit je strachu a probudit vzájemné porozumění. Za tímto účelem si představuji posílení významu okresního sdružení Heilbronn vůči státu a federální vládě zvýšením počtu našich členů, opětovnou aktivací naší mládežnické organizace Mladí evropští federalisté v Heilbronnu a zlepšením našich finančních možností; Dále ve střednědobém až dlouhodobém horizontu zvyšovat naši nabídku a počet akcí, aktivně propagovat Evropu ve školách a dalších vzdělávacích institucích a v neposlední řadě přibližovat Evropu mladým lidem a členům prostřednictvím cestovatelských a výměnných programů.

To bude pro nás možné pouze tehdy, pokud budeme všichni i nadále žít v Heilbronnu s nasazením a chutí do akce a uděláme z Evropy zážitek.

Proto vás žádám, abyste to zkusili a měli na paměti, že čas je naše nejcennější aktiva vedle zdraví

  • přijmout nového člena a
  • zúčastnit se kromě výroční valné hromady další akce okresního sdružení.

"Jsme na misi od Boha."

Dan Aykroyd jako Elwood Blues ve filmu The Blues Brothers (1980)