Mešita – aktualizace

5
(8)

Vybraná fotografie: Mešita v Abu Dhabi | © Jörg Peter z Pixabay

Dokonce i když Chování oficiálních zástupců DITIB nadále zklamává nejen mě, alespoň jako místní zastupitelstvo Heilbronnu musíte nadále opouštět kostel ve vesnici a rozhodovat se podle zákona – zvláště když obviňujete ostatní, že nestojí na půdě našeho svobodného, ​​demokratického základního řádu.

Rád bych tuto záležitost znovu připomněl svým čtenářům. Po desetiletí máme obrovský problém s integrací, a to nejen mezi našimi tureckými migranty, i když musíme přiznat, že nejsme tak úplně nevinní. A nejsou to jen komunity DITIB, které byly vždy semeništěm turecké bigotnosti (klíčové slovo: Erdoganův chalífát), které významně přispívají k tomu, že až příliš mnoho Němců tureckého původu se zde necítí dobře, a proto stále více tvoří tzv. paralelní společnost. To se ví už léta a minimálně tak dlouho vlaje turecká vlajka před mešitou na Weinsberger Strasse – a ano, už tam jedna je po desetiletí mešita!

Naše zastupitelstvo ani vedení města zatím neučinily nic proti špatnému chování DITIB a podobných organizací. Ale ani tady to není jeden z jejich hlavních úkolů – tady by byla vyžadována státní a federální politika, ale i státní bezpečnost a soudnictví!

Je třeba také uznat, že většina návštěvníků mešit jsou jistě jen prostí věřící, kteří se chtějí modlit ke svému i našemu Bohu. A předpokládám, že jen málokdo by chtěl těmto věřícím a jistě dobrým občanům Heilbronnu upřít možnost praktikovat své náboženství v co nejatraktivnější mešitě – tím spíše, že taková nová budova by celou čtvrť více než zlepšila!

Zřejmě proto většina místních zastupitelů zpočátku nové stavební plány komunity DITIB vítala. Vždy jsem kritizoval, že naše místní zastupitelstva ustoupila od skutečných problémů a činí tak dodnes!

Novou budovu bylo možné od začátku konstruktivně podpořit několika ústupky od DITIB, jako jsou: B. odstranění turecké vlajky nebo dokonce převod majetku z ústřední organizace v Kolíně nad Rýnem na místní komunitu DITIB. Město mohlo komunitu podpořit tím, že by novou budovu dalo využít jako okresní centrum – to by bylo příkladné integrační opatření!

Naši zastupitelé to ale tak daleko nedomýšlejí, naopak, vždy takové návrhy pilně ignorovali a projektem novostavby prostě mávli rukou, alespoň pokud nepadla všechna relevantní rozhodnutí ve fázi předvolební kampaně. příští místní rada; Tak tomu bylo již před rokem 2019 a platí to i nyní.

A tato rozhodnutí zastupitelstva jsou „pouze“ o stavebním právu a ne o otázce, zda je DITIB sama o sobě teroristickou či podvratnou organizací či nikoliv!

A tak se nyní znovu opakuje, že DITIB chce z čistě populistických a prostých předvolebních důvodů novou budovu dále kazit – opět pouze jako volební dar vlastní klientele.

Tím se aktuální a naléhavý problém neřeší, ba dokonce ho prohlubuje, ale místní zastupitelstva zapletená do tohoto cirkusu dostanou na volebním lístku o pár hlasů více.

Proto dnes musím mluvit s místními zastupiteli SPD a Zelenými i zastupitelstvem města Svobodných voličů. Herbert Burkhardt chvalte ty, kteří se v současnosti na tomto populismu nepodílejí!

Jsem zklamán nejen zástupci DITIB, ale i zastupitelstev CDU a FDP, kteří na tom s touto náhlou změnou názoru nejsou o nic lépe – zejména proto, že jsem přesvědčen, že minimálně jejich předsedové poslaneckých klubů takové populistické hrátky nepotřebují.

Baví mě zástupci AfD a Pro, kteří nyní velmi tiskem řízeným způsobem (na hlasové úrovni) požadují, aby se naši turečtí spoluobčané „jasně písemně zavázali k základnímu svobodně-demokratickému řádu“. Tento požadavek přichází právě od těch místních zastupitelů, kteří již dávno opustili půdu našeho svobodně-demokratického základního řádu, pokud vůbec někdy byli demokraty. AfD je na rozdíl od DITIB dlouhodobě oficiálně klasifikována jako protiústavní, jinak by ji Úřad pro ochranu ústavy nemusel neustále sledovat.

A tak si celý cirkus možná ještě dá něco dobrého, až se brzy na tržišti sejdou zástupci DITIB, AfD a Pro Ralf Uwe Heer přísahat na náš základní zákon.

A každému, kdo stále věří, že stavební právo může vytvořit demokraty, doporučuji odpověď níže Herbert Burkhardt na Heilbronn Voice, který také odpověděl na připojené otázky Thomas Zimmerman odpověděl.

„Vážený pane Zimmermanne, 
Svobodní voliči odpovídají na jejich otázky takto:

1. Žádost o stavbu mešity Ditib je v současné době koordinována administrativou a bude předložena místnímu zastupitelstvu k rozhodnutí v blízké budoucnosti. V tomto ohledu je nová výstavba mešity na programu GR tak jako tak. Předkládat rozhodnutí z „politických důvodů“ není účelné.

2. Pan Altuntas promluvil jménem Ditiba k veřejnosti ve svém dopise. Starosta Mergel se jasně postavil do administrativy. Není co dodat. 

3. V rozhodnutí zastupitelstva o stavbě mešity Ditb hrály roli pouze stavební důvody. Hodnocena byla otázka velikosti, dopravního spojení atd., nikoli Ditib a turecká náboženská autorita za tím. Politické posouzení by vedlo k nezákonnosti rozhodnutí GR. 

My, místní zastupitelé, svobodní voliči, budeme zákon dodržovat i v budoucnu. To nemá nic společného s naivitou a bude i v budoucnu určovat naše chování při hlasování v zastupitelstvu. 

Za politické hodnocení Ditiba odpovídá federální a státní ministerstvo vnitra.

S pozdravem 
Herbert Burkhardt
Mluvčí svobodných voličů (FW) v místní radě“

27.11.2023, 15: hodiny 15

„Vážený pane Burkhardte, 
Po demonstracích v Heilbronnu a tamních prohlášeních proti státu Izrael a na podporu Hamasu: 

Uvažuje FWV o zařazení otázky mešity na Weinsberger Strasse zpět na pořad jednání rady a přehodnocení této otázky?

Stavební žádost dosud nebyla podána.  

Bude FWV požadovat, aby se město znovu obrátilo na Ditib a její představitele Heilbronnu a požadovalo jasný závazek k našemu svobodnému, demokratickému základnímu řádu?

Nebylo s ohledem na aktuální vývoj v minulosti město a místní zastupitelstvo při jednání s Ditibem příliš naivní a dojde v budoucnu k přehodnocení? 

Chtěl bych vám poděkovat za poměrně krátké odpovědi do příštího úterý do 10 hodin.

S pozdravem
Thomas Zimmerman
Redaktor redakce města

24.11.2023, 15: hodiny 29

Z Heilbronn Voice bych rád věděl, zda se zástupci DITIB zúčastnili demonstrace v Heilbronnu a vyjadřovali se tam proti Státu Izrael? Nebo dokonce vyzval k podpoře Hamásu?


Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 8

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 71 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: