dojíždějící město

Foto příspěvku: Detail mapy Heilbronnu s modrým perem | © Shutterstock

Wirtschaftswoche nedávno popsal Heilbronn jako ideální „místo dojíždění – přímo mezi automobilovou baštou Stuttgart a Mekkou SAP v Sinsheimu.“ Současný stavební boom – „Nikde za posledních několik let nebylo dokončeno více bytů než v Heilbronnu.“ – tomu připisuje.

I když mám v tomto ohledu jiný názor, tento závěr Wirtschaftswoche by měl nicméně vést k tomu, že se obecní zastupitelstvo a městská správa konečně pokusí připojit Heilbronn k evropské železniční dopravě moderním a naléhavě potřebným způsobem. 

A to už ani nemluvím o spojení ICE - hlavní nádraží v Heilbronnu se v současné době dále zmenšuje a železnicím se jasně říká, že dojde k výjimce.


"Někde se zastavím a čekám na tebe."

Walt Whitman, Song of Myself (1855 a 1892, poslední řádek každého)