Synagoga

Foto příspěvku: Synagoga (1900) | © Kruh přátel synagogy Heilbronn eV

Od roku 1877 do roku 1940 stál starý na jižní třídě synagoga v Heilbronnu, který nejen pro svůj neoorientální styl získal národní význam.

V noci z 9. na 10. listopadu 1938, takzvané "Noci krystalů", lidé z Heilbronnu zničili a znesvětili synagogu, aniž by se zmenšili před vraždou a zabitím ostatních občanů Heilbronnu.

Od roku 1966 je na konci synagogální cesty na třídě pamětní kámen, který byl 5. května 1993 nahrazen umělcovým "Kuppelovým" pomníkem. Bettina Buerkleová byl přidán.

Od roku 2004 existuje jeden Kruh přátel synagogy Heilbronn e. PROTI, který by rád přispěl k setkání Židů a Nežidů v Heilbronnu. A od roku 2009 je zde i zařízení k Chanukový svícen nastavit na místě.

Mezitím uplynulo více než 80 let a lidé v Heilbronnu by rozhodně mohli přemýšlet o tom, že budou mít znovu svůj vlastní obchod synagoga v Heilbronnu postavit.

Je na čase, abychom my Heilbronneři zahájili veřejnou diskusi o tom, jak a kde bychom měli postavit synagogu pro všechny židovské spoluobčany a jejich návštěvníky. To by se navíc dalo spojit s odpovídajícím dokumentačním centrem, které pokračuje ve zpracování nejtemnější kapitoly naší vlastní historie a zve i k mezináboženské spolupráci.

V každém případě se obyvatelé Heilbronnu musí rychle dohodnout, kde by v Heilbronnu chtěli mít novou synagogu. Osobně jsem pro staré umístění na jižním konci avenue.

Poté by se mělo diskutovat o tom, zda starou synagogu vrátit k životu nebo zda např. B. v Chemnitzu (2002) a Ulmu (2012) vznikly zcela nové a velmi nápadné stavby; Bylo mi dovoleno být přítomen na obou vernisážích a byl jsem velmi ohromen tím, co dnes architektura dokáže.

Diskutovat lze i o tom, zda by nová synagoga měla mít vlastní komunitní centrum nebo dokumentační centrum.

Nakonec zbývá diskuse o tom, jak lze takovou stavbu financovat a jak a za jakou dobu lze projekt „nové synagogy“ v Heilbronnu nakonec realizovat.

Jsem pevně přesvědčen, že zvláště v dnešní době, kdy hloupost, rasismus a netolerance znovu usilují o nové výšiny, je taková diskuse, která probíhá v celé heilbronnské společnosti a v níž se také diskutuje o odpovědnosti, velmi důležitá pro soudržnost všech Heilbronnerů.

Co z toho nakonec vzejde, je jen ve hvězdách, ale také to ukazuje, kde si jako lidé z Heilbronnu stojíme a co spolu jako lidé z Heilbronnu ještě dokážeme.

Čekat, až budou dotace z Evropy nebo od federální či státní vlády, by byla asi špatná volba, protože my Heilbronneři bychom toho mohli rozhodně udělat mnohem víc.


„Naděje na zázrak. Ale nespoléhej na jednoho."

Talmud