Asociace evropských nadšenců

5
(3)

Hlavní foto: Evropský kongres 1948 v Haagu | © National Archief / Snikkers / Anefo | Wikimedia Commons | CC BY SA 3.0

Loděnice Evropské hnutí International (EBI) je založena v Bruselu 25. října 1948 po měsících jednání po Evropském kongresu; zpočátku se skládá z národních zástupců zemí zapojených do Marshallova plánu.

Její orgán, „Mezinárodní rada evropského hnutí“, se poprvé schází od 25. do 28. února 1949 v Bruselu a hlasuje Leon Jouhaux prvnímu předsedovi.

Německá dílčí organizace EBI byla založena 13. června 1949 pod názvem „Německá rada evropského hnutí“ ve Wiesbadenu. Evžen Kogon se stává předsedou výkonného úřadu, protože z jeho iniciativy se 1. dubna 1949 sejde odpovídající ustavující výbor. Zakládajícím prezidentem až do roku 1954 byl bývalý prezident Reichstagu Pavel Löbe.

3. prosince 1993 byl název změněn na Evropské hnutí Německo (EBD); dnes sídlí v Berlíně.
EBD je sdružení právnických osob a zastřešující organizace většiny evropských sdružení, které doplňuje EVROPSKÁ UNIE Německo, která v podstatě sdružuje více fyzických osob.

Dnes je EBD se současnými 249 členskými organizacemi ze společnosti a obchodu největší sítí pro evropskou politiku v Německu.

Svými politickými požadavky chce EBD reflektovat základní evropský politický konsensus společenských sil a jako místo politického dialogu spojovat individuální zájmy svých členských organizací do celkového zájmu. Tímto způsobem EBD podporuje další rozvoj a posilování evropské integrace.

Orgány EBD jsou Valná hromada, která je složena z delegátů členských organizací, Výkonná rada, která zodpovídá za chod sdružení, a generální sekretář na plný úvazek, který řídí každodenní záležitosti. sdružení se zaměstnanci a stážisty.

Jedním z členů EBD je Evropské hnutí Bádensko-Württembersko, která byla založena v roce 1981 jako zemský výbor Bádensko-Württembersko a je sloučením EUROPA-UNION Baden-Württemberg s občanskými výbory, které vznikly u příležitosti prvních přímých voleb do Evropského parlamentu v roce 1979 a dnes Počítá se 50 spolků Bádenska-Württemberska i jednotlivců jako členů.

Již v roce 1972 zemský předseda EUROPA-UNION Baden-Württemberg Dieter Roser převzal iniciativu a navrhl, aby se jako pododdělení německé rady uskutečnilo vytvoření „Bádensko-Württemberské rady evropského hnutí“.

„Taková instituce, která by zahrnovala nejen parlamentní zástupce, ale i národní organizace sdružení zastoupených v Německé radě atd., by mohla poslancům nabídnout efektivnější a zajímavější platformu, než by tomu bylo u parlamentní poradní sbor pro Evropskou unii. Pododdělení německé rady v Bádensku-Württembersku by nebylo institucí Evropské unie; sloučení subdivizí Německé rady a národního sdružení Europa-Unie by muselo být provedeno společným vedením. Možné dopady pododdělení německé rady by zahrnovaly: sponzorování akcí, udržování spojení se sousedními zeměmi. Tato záležitost musí být nejprve projednána v německé radě.

Dieter Roser (4. listopadu 1972)

Na zasedání výkonné regionální rady EUROPA-UNION dne 10. listopadu 1973 v Leonbergu Dieter Roser slavný, "že Německá rada Evropského hnutí souhlasila se založením Bádensko-Württemberské rady Evropského hnutí."

Od února 2013 je EBD součástí Federální sítě pro občanskou angažovanost (BBE) jako součást recipročního členství, sdružení aktérů občanské společnosti, státu a byznysu. Zastřešujícím cílem sítě je udržitelná podpora občanské společnosti a občanské angažovanosti ve všech oblastech společnosti a politiky.

I zde je vyjádřen základní aspekt všech Evropanů, totiž namísto vylučování lidi integrovat a lépe s nimi vytvářet sítě ve prospěch společnosti jako celku.

Velmi dobře se o tom můžete přesvědčit, využijete-li nabídky Evropského hnutí, které celoročně nabízí všem členům svých členských organizací.

Na příkladu evropského hnutí Bádensko-Württembersko rád vzpomínám na pravidelné chaty u krbu na evropská témata a příslušná předsednictví Evropské unie, kde se velmi často stává, že žádný odpovídající krb neexistuje, ale je to kvůli na teplo řečníků a ostatních účastníků je více než kompenzováno.

Dalším doporučeným formátem je „European policy debriefing“, ve kterém experti ze Státního zastoupení Bádenska-Württemberska se sídlem v Bruselu referují o příslušných jednáních Evropské rady.

Zvláštní rys lze nalézt v zemích, ve kterých jsou federalistické spolky slabé nebo již neexistují. Evropské hnutí tam přebírá funkci UEF, ale bez začlenění jeho principů. Jako příklad bych uvedl Francii, kde absenci La Fédération a slabost UEF v terénu kompenzuje Evropské hnutí Francie, s jehož alsaským podskupinou EUROPA-UNION Baden-Württemberg, jakožto jeho přímý soused , pracuje těsněji.

"La grandeur d'un métier est peut-être, avant tout, d'unir les hommes: il n'est qu'un luxe véritable, et c'est celui des relations humaines."

Antoine de Saint-Exupéry (1985: 199)

Pokud jste teď trochu zvědavější, doporučuji přečíst si moji knihu Evropa je pro každého!

Můžete také získat další podrobnosti o knize zde najít.

Evropa je pro každého!

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 3

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 16 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: