Ustaraný pohled, také směrem do USA!

5
(1)

Foto příspěvku: Vlajky EU / USA | © donfiore od Getty Images

Nejen to od zvolení 45. prezidenta USA, Donald Trump, ti všichni – včetně těch nejzatvrzelejších republikánů – se už nestačí divit, tamní vývoj se také dlouhodobě díváme s velkými obavami, který bude mít nepochybně dopad na celý svět.

John Kelly wird dnes ve zprávách jak bylo citováno: "Myslím, že se musíme blíže podívat na to, koho volíme." Hans Müller píše v odpovídajícím stanovisku na fórech Europastammtisch, že volby v USA ovlivňují i ​​Evropu [Zatím lze tento příspěvek nalézt také na weblogu].

Nesmíme zapomínat, že tento znepokojivý vývoj je již dlouho součástí každodenního života, a to i v Evropě. Letos jsem musel přetrpět hraniční kontrolu v Bavorsku v nejlepším stylu NDR a nedávno byl v Berlíně zvolen ústavním soudcem socialista, který se rád veřejně vysmívá obětem vražd NDR.

Ještě hůř to vypadá, když se podíváme dále na východ: potřebujete hodně fantazie, abyste stále nazývali Polsko, Maďarsko a spol. demokraciemi, a když se podíváte ještě dále, uvidíte totalitní systémy nejhoršího druhu v Rusku a Turecku.

Mezitím se zdá, že jsme již tak vyčerpaní, že mnozí spoluobčané v Číně dokonce vidí zachránce naší civilizace.

Ale i u nás se vedou ohromující diskuse: Na koho se vztahují obecně platná lidská práva? Využití Bundeswehru i proti vlastnímu obyvatelstvu? Kdy může „stát“ z vlastní iniciativy pozastavit zákony, nařízení a pravidla a na jak dlouho?

Uchopit a zařadit celou věc je stále obtížnější i pro občany, kteří se o to snaží! Proto by se nemělo divit, když stále více občanů vychází do ulic v jinak velmi neobvyklých skladbách a demonstruje prý proti věcem, které ani neexistují.

Potřebujeme zásadní politické změny, a to nejen v USA, abychom naše demokracie vrátili k politickému modelu pro většinu občanů, kterým jsou: nejlepší zárukou jak pro jednotlivce, tak pro všechny ostatní, aby mohli žít co nejlépe.

Nemůžeme očekávat, že zástupci lidu jsou obdařeni slušností a smyslem pro odpovědnost, ale musíme mít možnost očekávat, že všechna svá rozhodnutí musí vždy zdůvodňovat, to je základ každé parlamentní demokracie!

Proto musí být ministr, který zjevně alespoň hrubě nedbale rozhazuje stovky miliard peněz daňových poplatníků, postaven před soud a celá věc musí být zpracována do nejmenších detailů a způsobem srozumitelným pro všechny občany. Proto se celé vlády, které svévolně ruší zákony – ať už z jakéhokoli důvodu – musí při nejbližší příležitosti zodpovídat veřejnosti a v případě potřeby být také postaveny před soud.

Demokracie je možná pouze tehdy, můžeme-li my občané předpokládat, že právo a pořádek platí pro nás všechny stejně. „Dříve“ bylo běžné, že politici vzali důsledky a rezignovali, ale našli se i státní zástupci a soudci, kteří byli v případě potřeby ochotni podat pomocnou ruku.


"Veškerá moc má tendenci korumpovat a absolutní moc korumpuje absolutně."

Lord Acton, v dopise Mandell Creighton (duben 1887)

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 1

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 2 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: