5. Hertensteinské rozhovory

5. Hertensteinské rozhovory

Hlavní foto: 5. Hertenstein Talks

5. Hertenstein Talks proběhly virtuálně v sobotu 18. září 2021 pomocí softwaru GoToMeeting. Můj odpovídající najdete zde Blogový příspěvek ze srpna 2021.


pozvání


Sada snímků na téma 1

Poznámka:

Tato prezentace je k dispozici všem zájemcům pro soukromé použití. V případě, že je chcete sdílet nebo používat, musíte získat předchozí povolení od Constantine Kummerle dohnat.


výsledky konverzace

Moderátoři a zapisovatelé právě vyhodnocují své nahrávky. Jakmile budou všechny nahrávky k dispozici, shrne je předseda okresu Heilbronn a poté je zašle všem účastníkům pro informaci a připomínky.

Připomínky a názory jsou zapracovány a poté opět předány moderátorům k dalšímu vyjádření a v případě potřeby opět revidovány okresním předsedou. Nakonec okresní rada Heilbronnu schvaluje protokol před jeho zveřejněním.

A pokud to čas dovolí, bude zápis zveřejněn jako e-kniha.

Zde se dostanete zpět na domovskou stránku Hertensteinových rozhovorů.


Zobrazení stránky: 1 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX