Hertenstein mluví

Hertenstein mluví

Hertensteinských rozhovorů, které se od roku 2017 konají každoročně, se mohou zúčastnit všichni evropští federalisté a zájemci o Evropu. Ty se konají v září v Heilbronnu nebo jako virtuální diskuse pomocí vhodného video softwaru.

V roce 2021 se iniciátoři a moderátoři rozhodli, že od roku 2022 budou Hertensteinské rozhovory opět probíhat osobně. I když virtuální Hertenstein Talks dokázaly přilákat nové účastníky a co do intenzity nesplnily žádné přání, nemohou plně naplnit skutečný záměr Hertenstein Talks.

Historie Hertensteinových rozhovorů

O novém vydání Hertensteinských rozhovorů z roku 1946 rozhodla u příležitosti oslav k sedmdesátému výročí Hertensteinského programu dne 21. září 2016 EUROPA-UNION Heilbronn v Hertensteinu (CH-6353 Weggis).

Po zdlouhavých interních diskuzích o realizaci a především o jejím financování bylo 8. ledna 2017 rozhodnuto, že tato proběhne nejprve v Heilbronnu a následně bude střednědobě až dlouhodobě přemístěna do samotného Hertensteinu.

Všem zúčastněným bylo rychle jasné, že Hertenstein Talks by neměly zůstat lokální akcí, ale musí se stát celoevropským projektem.

Všichni se také shodli, že první implementace musí přijít od iniciátora, aby se podpořila její realizace.

Již při prvních diskusích během Hertensteinských rozhovorů v roce 2017 bylo zjištěno, že v budoucnu bude třeba ke třem daným tématům přidat další. 

Hertenstein Talks se tak vyvinuly v diskusní fórum, které nyní tvrdí, že pokrývá všechna relevantní témata související s Evropou.

Myšlenka Hertensteinových rozhovorů

Hertenstein Talks jsou koncipovány v první sérii přednášek na celkem 12 kol přednášek, přičemž během prvních deseti kol (1. až 10. Hertensteinských jednání) jsou témata odvozena z dvanácti bodů zářijového Hertensteinského programu. 21, 1946, průběžně - - i samotnými účastníky diskuse, a to s výhledem na rok následující - rozšiřovat či upřesňovat podle aktuálních a dále se měnících potřeb a dotazů účastníků.

V roce 2027, na 11. Hertenstein Talks, mají být projednány a prodiskutovány výsledky tohoto desetiletí, aby bylo nakonec možné vydat společné prohlášení o Hertensteinském programu z roku 2028 na 12. Hertenstein Talks v roce 1946.

Touto deklarací by pak měla být také zahájena druhá série rozhovorů, která pak snad dokonce znovu shromáždí federalisty ze všech koutů Evropy a zbytku světa v samotném Hertensteinu.

Průběh hertensteinských rozhovorů

Nová témata jsou navrhována již během probíhajících hertensteinských jednání a další témata vyvstávají při přípravě zápisu. Při přípravě na následující diskuse se pak společně s moderátory určují další témata.

Obsah témat připravují moderátoři. Některá témata také ideálně připravují dva moderátoři a během diskusí je moderují společně. 

Moderátoři prezentují a uvádějí témata. Poté účastníci během tří hodin absorbují nápady a náměty k diskusi na prezentované téma. Ve dvou virtuálních kolech jednání (2020 a 2021) jsme pouze z technických důvodů zkrátili příslušná kola jednání na 90minutový časový limit, který však nebylo možné dodržet.

Moderátoři a zapisovatelé dokumentují průběh rozhovoru, aby mohli na konci rozhovoru (hot wash up) prezentovat první výsledky a později také mohli vytvářet souhrny pro společný protokol.

Každý účastník diskuse může přinést i svá vyjádření, která jsou buď současně zapracována do zápisu, nebo připojena k zápisu později.

konverzační témata 

Zde najdete témata konverzace

konverzace

podporovatelé

Hertensteinské rozhovory jsou podporovány společností EVROPSKÁ UNIE Heilbronn organizované a podle EVROPSKÁ UNIE Bádensko-Württembersko ev, Europa Union Stuttgart, z Europe Direct Stuttgart, Evropská unie MannheimMladí Evropané – JEF Baden-Württemberg eVEVROPSKÁ UNIE Německo eV a z Unie evropských federalistů podporovány.

hertenstein

Hertenstein je nejznámější částí obce Weggis u jezera Lucerne ve švýcarském kantonu Lucern. 21. září 1946 to bylo tam Hertensteinský program prošel.

Heilbronn

Heilbronn je velké město v severním Bádensku-Württembersku a od roku 2017 hostí aktuální Hertenstein Talks.

Wikipedia

Chcete-li získat rychlý přehled o Hertensteinových rozhovorech, můžete také kliknout na odpovídající Wikipedia vstup klesnout zpět.