75 let výročí

4.5
(2)

Hlavní snímek: Kongres EUROPA-UNIE od 21. do 23. června 1947 v Eutinu | © EVROPSKÁ UNIE

Výročí jsou vlastně vždy dobrou příležitostí ohlédnout se zpět a připomenout si, odkud jste původně přišli. Jedině tak zajistíte, že budete vědět, kam se vlastně chcete dostat.

Obzvláště v dobách, kdy vše běží jako na drátkách a máloco jiného skutečně zajímavého či dokonce vzrušujícího se nabízí, má člověk radost z každého výročí. A tak my evropští federalisté dlouhodobě pracujeme na třech výročích, nejen abychom si připomněli tyto vrcholy občanské angažovanosti své vlastní základy pamatovat, ale především prostřednictvím těchto výročí — 75 let jsou právě ty a pravděpodobně i poslední vzpomínkové dny, které stále mohou vyvolat vzpomínky naše vlastní — získat nové spolubojovníky.

Rok 2021 měl být vlastně rokem evropských federalistů, protože nám bude 21. září 75 let. Hertensteinský program, 9. prosince 75 let EVROPSKÁ UNIE Německo a 17. prosince 75 let Unie evropských federalistů (UEF) chtěl oslavit. Proto jsme původně chtěli státní shromáždění EUROPA-UNIE 2021 věnovat výhradně těmto výročím.

Jak všichni víme, do cesty se nám postavila pandemie a pochopitelně změnila naše zaměření. I když bychom mohli na 5. Hertensteinské rozhovory stále připomínat první výročí, ale jen velmi krátce, protože čas, který máme k dispozici, jsme věnovali virtuálně aktuálním a palčivějším tématům diskuse.

Federální sdružení EUROPA-UNION akci v Syke u Brém vydrželo až do konce, poté ji ale muselo zrušit. Lze tedy jen chválit záměr nové federální vlády, do níž někteří evropští federalisté opět patří, že se chtějí zejména v našem jubilejním roce zasadit o další rozvoj Evropské unie ve federální evropský stát - vlastně věc samozřejmě po 75 letech!

Takže nám, evropským federalistům, zbývá už jen tento víkend, kdy se virtuálně sejdeme na zasedání Federálního výboru UEF, abychom si připomněli toto výročí, které je pro Evropu i zbytek světa docela důležité – ale také zde sedíme aktuální diskuse a program položky mají velmi úzké limity pro tento projekt.

Dnes, krátce před tímto 75. výročím, vydala naše „evropská federální asociace“, UEF, tiskovou zprávu na toto téma, kterou rád připojím k tomuto článku.

UEF slaví 75. výročí

prezident UEF Sandro Gozi: "Musíme prokázat stejnou odvahu a stejné odhodlání našich zakladatelů a prosadit novou evropskou demokratickou transformaci."

V těchto dnech slaví Unie evropských federalistů (UEF) 75. výročí! Připomíná 75 let spojení generací zapálených evropských federalistů, kteří od konce druhé světové války bojují za sjednocenou a federální Evropu.

Organizace byla založena v Paříži ve dnech 15. a 16. prosince 1946 na základě přesvědčení, že mír pro budoucí generace lze zajistit pouze vytvořením evropské federace. Hnací myšlenka „jednota v rozmanitosti“ byla základem, na kterém si evropští federalisté mysleli, že rozdělení evropského kontinentu, které způsobilo utrpení a zkázu dvou světových válek, lze překonat.

Evropští federalisté jsou i dnes přesvědčeni, že pouze společné úsilí občanů usilujících o dosažení tohoto cíle může a může vytvořit mírovou a demokratickou Evropu, která zaručuje svobodu a lidská práva. Na Kongresu Evropy v Haagu v roce 1948 měli federalisté příležitost přetvořit Evropu své doby. Tehdy federalisté bojovali za prosazení své vize o budoucnosti Evropy a byly dohodnuty i důležité federalistické prvky – jako rozhodnutí sestavit závaznou Chartu základních lidských práv a zřídit nadnárodní soud pro lidská práva.

UEF se stala vedoucím hlasem v procesu evropského sjednocování a od počátku se zasazovala o posílení Evropských společenství, později Evropské unie. Mezi hlavní cíle evropských federalistů patřilo zrušení hranic mezi evropskými státy, zavedení evropské měny, přímé volby i institucionální posílení Evropského parlamentu, zavedení většinových rozhodnutí v Radě ministrů, přijetí tzv. Evropská základní a lidská práva a posílení evropské zahraniční a bezpečnostní politiky. Všechny tyto cíle byly v posledních letech alespoň částečně splněny.

Kromě výše uvedených myšlenek je klíčovou výzvou evropských federalistů realizace ústavy, která by vedla k evropskému federálnímu státu. Toho se však dosud nepodařilo dosáhnout. Proces konstitucionalizace Evropské unie byl v podstatě zahájen Altiero Spinelli v roce 1984 s takzvanou „Spinelliho dohodou“. To vedlo k revizi Smluv a posloužilo jako základ pro Evropské společenství a později Ústavní smlouvu.

Dnes práce UEF na dalším prohloubení Evropské unie a její přeměně ve skutečnou evropskou federaci pokračuje prostřednictvím Konference o budoucnosti Evropy (CoFoE). Konference poskytuje všem občanům, a zejména mladším generacím, jedinečnou příležitost vyjádřit svůj názor a hájit Evropu, kterou chtějí, tím, že ji utvářejí svými nápady. Jako evropští federalisté musíme být vůdčím hlasem volajícím po jednotné a federální Evropě.

CoFoE je zvláště speciální pro UEF. Poprvé za 75 let své existence se UEF usadila u konferenčního stolu a svými postoji může přímo krmit politický rozhodovací proces. UEF je součástí delegace European Movement International (EMI) ve skupině organizované občanské společnosti. Zastupuje ji její generální tajemník Anna Echterhoffová. S prezidentem a europoslancem Sandro Gozi a místopředseda a poslanec Evropského parlamentu Domenec Ruiz Devesa ve skupině europoslanců je UEF zastoupena celkem třemi hlasy.

"Federalismus znamená respekt k národní a regionální identitě, prosazování politického pluralismu, efektivitu veřejného jednání, nadnárodní politiku a je multiplikátorem práv a příležitostí pro všechny. 75 let poté musíme prokázat stejnou odvahu a stejné odhodlání naši zakladatelé a prosazují novou evropskou demokratickou transformaci: toho se nikdy nevzdáme,“ zdůrazňuje předseda a poslanec Evropského parlamentu Sandro Gozi.

UEF tak má historickou příležitost vést debatu o reformě Unie směrem k demokratickému federálnímu celku, který je blízký občanům a dokáže zajistit ochranu a prosazování našich hodnot. Nedávný vývoj ukazuje, že v několika členských státech se objevuje silnější proevropské cítění, což politicky posiluje práci samotné konference. UEF bude i nadále hybnou silou změn tím, že bude sdělovat své myšlenky a návrhy a podněcovat diskuse řešeními k posílení Evropské unie. Již 75 let se UEF dává do služeb evropského sjednocení a bude v tom pokračovat.

Dodatek ze dne 16. prosince 2021

Deutschlandfunk: před 75 lety. Založení Unie evropských federalistů

"Kdyby lidé byli andělé, nebyla by nutná žádná vláda."

James Madison, The Federalist Papers, článek 51 (1787-1788)

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 4.5 / 5. Počet recenzí: 2

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 8 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: