výhled

5
(7)

Vybraná fotografie: Manekýni | © F. Muhammad na Pixabay

Než mě bude mít zítřejší normální všední den zase plně pod kontrolou, nakouknu do nového roku. V každém případě je potěšující, že se současná federální vláda skutečně snaží věci zvrátit, alespoň v některých vážných problémech, a dostat situaci poněkud pod kontrolu, než bude skutečně příliš pozdě.

I když včera jsem musel svého nejmladšího syna odvézt na frankfurtské hlavní nádraží ve velmi krátké době, aby se mohl dostat na své pracoviště včas. Bohužel to také ukazuje, že jsme se v Heilbronnu za čtyřicet let nenaučili vůbec nic, pokud jde o infrastrukturní spojení s naším městem. Pozitivní na tom je, že alespoň železnice teď začíná dostávat zpět pod kontrolu své hlavní tahy - bohužel, jak už bylo napsáno, Heilbronn mezi ně už dávno nepatří!

A kromě zlepšování naší infrastruktury, dalším příkladem jsou dálniční mosty, se naše vláda snaží prosazovat nezbytnou restrukturalizaci našeho průmyslu a zároveň bere v úvahu národní opatření. Bohužel na odpovědných pozicích je stále dost „stalinistů“, kteří se stále snaží zaprodat naši zemi Putinovi a jeho kumpánům. Proto nebude existovat žádný fungující Bundeswehr nebo dokonce udržitelná zbrojní politika; Nedávnou debatu o povinné vojenské službě lze vnímat jako pouhou snahu dostat stranické vojáky a jejich vlastní klientelu do mezd a chleba a do velmi lukrativních krmelců.

Protože stále lze napříč všemi stranami pozorovat, že primátem německé politiky zůstává vlastní soběstačnost (klíčové slovo: intelektuálně-morální obrat). Což bohužel také znamená, že unijní strany dělají vše pro to, aby se vrátily ke krmným žlabům, ale jen velmi málo pro to, aby v těchto těžkých časech prováděly odpovědnou politiku – i když v současnosti pouze v opozici – nebo se dokonce snaží přemístit a přivést znovu do hry s voliči jako strany schopné vládnout čerstvými a dobrými, kompetentními a nezaujatými silami.

Je také potěšující, že většina členů Aliance 90/The Greens a FDP v poslední době nadále uznává svou vlastní vládní odpovědnost a snaží se naši zemi dostat zpět do bezpečných vod i přes velmi velké problémy a výzvy.

Ale než se všichni vrátíme do bezpečných vod, bude letos k plavbě spousta útesů! A dokud budeme nadále odmítat společně převzít odpovědnost jako evropský federální stát, mnohým z těchto útesů se u kormidla nevyhneme – nebo se jim dokonce vyhnout vůbec nebudeme.

A to je na tomto roce opravdu vzrušující, že jsme závislí na druhých v dobrém i ve zlém. A všechna naše vlastní opatření a rozhodnutí mohou jen přispět k tomu, že nám pomohou určit budoucí směr v případě, že se vrátíme do klidnějších vod.

Pro nás Evropany jsou kromě místních a regionálních voleb také volby do Evropského parlamentu. Pro nás lidi v Heilbronnu to jsou komunální volby a evropské volby 9. června 2024. A to jsou vlastně dvě nejdůležitější volby, protože na jedné straně určíme, jak se bude dělat místní politika v Heilbronnu v budoucnosti, totiž zda pro nás budou hrát roli stranické zájmy nebo místní výzvy. V zastupitelstvu prostě nejsou žádní straničtí velmoži, kteří by na náš úkor dokázali realizovat stranické politické nesmysly nebo nadregionální kompromisy. Zde bychom měli zvolit spoluobčany Heilbronnu, kteří chtějí především odstranit problémy a výzvy města a posunout Heilbronn jako celek. Ani nacisté, ani komunisté nepatří do zastupitelstva, to prostě není hodné bývalého města Svobodné říše!

Volby do Evropského parlamentu, které se konají ve stejný den, určují budoucí politiku Evropy a tím i náš společný osud. Je důležité, abychom volili ty strany, které jsou evropské a zaměřují se na evropský federální stát, alespoň z dlouhodobého hlediska. A měli bychom věnovat velkou pozornost tomu, zda a jak dotyčné strany, tedy ti, kteří jsou spolu v evropské hnutí uvedli, jak si představují budoucí Evropu ve svých příslušných volebních programech a jak by toho chtěli dosáhnout.

Jakmile najdete několik takových stran, můžete se rozhodnout podle vlastních preferencí, protože zde existuje široká škála konceptů: liberálnější, konzervativnější, sociálně demokratické nebo dokonce založené na konkrétní ideologii nebo náboženství, jako je zvláštní odpovědnost za příroda, humanismus nebo křesťanství. Ale ani zde nemají antidemokratické a totalitní strany místo v demokratickém parlamentu! — pouze totalitáři tvrdí, že tomu tak je, a pouze do té doby, než se jim podaří srovnat parlament nebo odstranit jeho demokratické členy.

Jak už ale bylo naznačeno, na nejdůležitější volby roku se většina z nás – alespoň mých čtenářů – může jen dívat!

Velmi důležité volby v roce 2024 se budou konat 5. listopadu 2024 v USA. A nejde o nic menšího než o přežití americké demokracie a tím i o další existenci západního světa.

Ať už je to v dobrém nebo ve zlém, všechna ostatní politická rozhodnutí ve světě musí zapadnout za toto rozhodnutí amerických voličů – nepředpokládám, že letos bude v Číně nebo Ruské federaci vyhlášena demokracie, nebo alespoň že indická Premiér bude souhlasit a ale je oddán demokracii a naší západní civilizaci.

A podle toho se rozhodnou Američané znovu osud našeho světa po roce 1942. Do té doby nám nezbývá nic jiného, ​​než doufat v to nejlepší a mezitím udělat vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že od roku 2025 budeme všichni táhnout za jeden provaz a konečně ukončit větší i menší války, abychom mohli čelit výzvám, které ve skutečnosti leží. dopředu může.

  • Musíme konečně omezit změnu klimatu způsobenou člověkem a vypořádat se s jejími stále rostoucími důsledky.
  • Musíme se alespoň pokusit zachovat biologickou rozmanitost, která stále existuje, a přistupovat k ochraně přírody a životního prostředí globálně.
  • Musíme zajistit, aby globální ekonomika fungovala jako celek, a to se může stát pouze tehdy, pokud z toho budou mít prospěch všichni na světě
  • Všichni se musíme shodnout na životaschopné a udržitelné světové politice, která umožní všem státům a skupinám na světě řešit vznikající konflikty bez použití vojenských prostředků.

A my všichni k tomu vytvoříme podmínky, ať už v USA, v Evropě nebo v jiných částech světa, v tomto stále mladém roce 2024!

Každý by měl dělat to, co umí a co je pro něj možné. Ale alespoň my Evropané bychom měli využít svého volebního práva! - dokud ještě můžeme.

Na letošní rok mám i jiné plány.

  • Dva kluby, kterým předsedám, se snažím i nadále vést co nejlépe, ale minimálně zodpovědně.
  • Letos se také snažím najít si trochu více času na rodinu a na sebe, ale především se více věnovat vlastnímu zdraví – a to je s přibývajícím věkem časově náročnější!
  • Snažím se pokračovat v psaní na svém blogu, věnovat více pozornosti svému poznámkovému bloku a také číst více knih až do konce
  • Snažím se, aby projekty, které plánuji, byly co nejúspěšnější.

Myslím si, že rok 2024 bude také vzrušujícím rokem, ale bohužel se také obávám, že bude tím nejvzrušujícím rokem po roce 1942.

A tak doufám a modlím se, abychom v roce 2024 dokázali co nejlépe překonat všechny překážky a ohlédnout se za rušným obdobím konce roku. Jsem pevně přesvědčen, že můžeme uspět, pokud co nejvíce z nás táhne za jeden provaz a správným směrem.

Jak už bylo mnohokrát napsáno: vlastně všichni víme, co je potřeba udělat a co bychom měli udělat sami. A všichni moc dobře víme, co bychom neměli dělat.

Jsou to naše rozhodnutí, která z nás dělají to, kým jsme. A někdy o nás rozhodují jiní lidé – a to je to, co mě tak mrzí, zvlášť když musíme předpokládat, že jsme se do tohohle zmatku dostali my sami.

Co zůstává, je naděje!


Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet recenzí: 7

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 60 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl: