Vánoční dopis 2023

4.6
(9)

Vybraná fotografie: Vánoční stromeček na ruce | © Pixabay

Hned na úvod je to první vánoční dopis, který bude dostupný pouze digitálně. Se všemi změnami, které se v současnosti dějí a budou dít po celém světě, si myslím, že je jen logické, že bych se měl nyní také rozejít s dnes již zcela zastaralou tradicí a již nedávat své vánoční dopisy na papír. Jsem si plně vědom toho, že i s touto změnou se najde jeden nebo dva lidé, kteří jsou mi drazí, kteří přestanou číst mé dopisy. Starý voják ve mně si jen myslí: Vždy je nějaká ztráta. Zatímco pedagog ví, že se nemůžete zavděčit všem. Rozhodnutí padlo, teď se s tím musíme vypořádat.

Zpět k důležitým změnám, kterých je více, než by si kdokoli z nás přál. Jedinou konstantou, která zůstává, je, že vědu nadále považujeme za čistou ďábelskou práci a ignorujeme všechny rady certifikovaných odborníků.

Změnu klimatu způsobenou člověkem již nebude možné zastavit a v příštích desetiletích povede k tomu, že stovky milionů lidí opustí své domovy. Mnoho z nich se pokusí najít své nové štěstí v Evropě. To samo o sobě navždy zničí evropské státy a společnosti, které dodnes existují. Všichni až do konce potlačujeme, že toto je cena konzumu, domů, SUV, plaveb, lyžařských dovolených a letecké dopravy.

Současné útočné války totalitních společností se nesníží, ale budou logicky a nevyhnutelně dále přibývat. Ve startovních blocích už jsou Írán, Severní Korea, Čína a pravděpodobně brzy alespoň Indie, Jižní Afrika a Brazílie. Stejně jako Hitler, Mussolini a Stalin, Rusko a jeho vazalové mají šanci na přežití pouze neustálým rozšiřováním svých nájezdů. A dostat se co nejrychleji do západní Evropy, dokud tam ještě bude co mít. I kdyby pak v západním světě nezbylo nic, co by mohl získat, protože se také dostal na pokraj zkázy prostřednictvím dodatečně vnuceného obranného hospodářství, vedlo by to také k vítězství totality, protože by pak již neexistovaly žádné existující lepší alternativy. Všichni až do konce potlačujeme, že je to cena nezodpovědné mírové dividendy a té vědomé, která trvá dodnes demontáž našich ozbrojených sil a trvalé zničení našeho obranný průmysl je.

Korupce elit, která je u nás velmi rozšířená, bude nadále ničit naše demokracie a otevřenou společnost, která s nimi jde zevnitř. Neustálý růst všech antidemokratických stran, hnutí a sil je toho neklamným znakem. Protože jakmile občané začnou sledovat samozřejmé podvodníky a šarlatány, museli by si i ti nejnevědomější představitelé, církevní představitelé, obchodní šéfové a administrátoři uvědomit, že mají všechno naprosto přehnané. Odpovídající odborné rady, pokračující snahy o transparentnost a první pokusné pokusy občanů získat zpět svou demokracii prostřednictvím nových konceptů jsou také ignorovány, ne-li torpédovány. Všichni až do konce potlačujeme, že je to cena za to, že jsme se v parlamentní demokracii příliš utěšili a že jsme příliš rádi, že zanedbáváme své vlastní hodnoty a povinnosti.

Pokud se vrátíme o dobrých 2 000 let zpět v souladu s touto příležitostí, pak můžeme s čistým svědomím říci, že tyto obrovské problémy a výzvy existovaly vždy, jen ne v tomto globálním měřítku! Dnes stojíme tváří v tvář velké výzvě, že to nebude jen regionální pád, ale skutečně povede k biblickému Armagedonu.

Ale o 2 let později to máme stále ve vlastních rukou a možná i jako obyčejní občané máme větší vliv než kdy předtím po celá tisíciletí – nechme ze hry pomyslný primitivní komunismus.

Životaschopné koncepty a myšlenky existují již velmi dlouho: křesťanství a možná humanismus jako jeho nástupce, demokracie a federalismus. My občané to prostě musíme konečně a vlastně chtít! Občané všech zemí spojte se!

Pokud bychom to chtěli, co bychom měli dělat?

Evropa, jedna země za druhou, by musela přejít na válečnou ekonomiku. Musíme co nejrychleji spojit své zdroje, abychom nejprve ukončili ruské útoky a poté zajistili globální příměří.

Pak, za druhé a možná souběžně, masivně řešit změnu klimatu tím, že vypneme nejhorší znečišťovatele na celém světě a co nejrychleji zavedeme nové technologie.

Zatřetí, museli bychom vystoupit z válečné ekonomiky a vytvořit udržitelnou globální ekonomickou oblast, která zajistí slušný život pro každého na světě, lokálně.

Tato tři opatření by musela být politicky provázena následovně: Vytvoření evropského federálního státu a jeho rozšíření, případně i transatlantickou fúzí. Prosazování dalšího slučování zemí, ať už jako federálního státu nebo konfederace, a výrazné posílení Organizace spojených národů jako budoucí světové vlády.

Vánoce jsou také časem snů, snů o lepším světě a co nejklidnějším soužití pro všechny na této planetě, která je tak malá a alespoň pro nás jedinečná. Více lásky k sobě a více porozumění pro sebe!

To, co Ježíš nedokázal dosáhnout za dobrých 2 let, pravděpodobně nedosáhneme ani my. Stále pevně věřím, že bychom to měli alespoň jednou zkusit.

Věřím, že to je samotná myšlenka Vánoc.


Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičky příspěvek ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 4.6 / 5. Počet recenzí: 9

Zatím žádné recenze.

Je mi líto, že vám příspěvek nepomohl!

Dovolte mi zlepšit tento příspěvek!

Jak mohu zlepšit tento příspěvek?

Zobrazení stránky: 188 | Dnes: 1 | Počítá se od 22.10.2023. října XNUMX

Podíl:

  • Nyní existují fungující technologie, které nám umožňují udržovat životní úroveň, které jsme dosáhli, CO2 neutrálním způsobem. Richard Branson Ukázalo nám to před pár dny v letectví, větrné turbíny o 100 - 200 metrů výš a získáme 2-3x vyšší výnos elektřiny, lisování CO2, moderní SUV, která, nahlíženo jako hybridy, mají stejné emise CO200.000 včetně produkce přes 2 XNUMX km čistě elektrická vozidla,...
    Mým přáním k Vánocům by bylo jako Evropské unii (velmi šťastné ve spojení se svobodnými voliči a VDI; pak by bylo Thomas Heiligenmann 3x požadováno) sestavit katalog, který ukazuje, jakými technicky/technologicky alternativními cestami se lze již dnes vydat, bez nutnosti zákazů a bez špatného svědomí při nákupu SUV, cestování na výletní lodi, konzumaci hovězího masa nebo rýže.
    Necháme se překvapit rozmanitostí možností a tím, jak snadné je, aby klimatické nálepky vypadaly ještě hloupěji.